iGeoPlan

iGeoPlan

O systemie


Internetowy serwis iGeoPlan, stanowiący część systemu e-gmina, zapewnia całkowicie zautomatyzowany proces prowadzenia planu - w szczególności:

Wszystkie plany są w pełni zwektoryzowane i przechowywane w bazie danych. Oprogramowanie działa w środowisku przeglądarki internetowej, bez wymogu inwestycji w infrastrukturę sprzętową po stronie urzędu.

Już ponad 300 miast i gmin z całej Polski wdrożyło iGeoPlan. Kolejnych 800 jednostek korzysta z modułu iMPZP, który działa w technologii rastrowej. To najpopularniejsze rozwiązanie w Polsce służące do publikacji aktów planowania przestrzennego.

Mapa wdrożeń


Materiały


Pliki APP

Generowanie i walidacja plików APP

Serwis do generowania oraz walidacji plików GML dla aktów planowania przestrzennego (APP)

Badanie zbiorów

Badanie zbiorów APP

Wyniki badania zbiorów i usług danych dla aktów planowania przestrzennego w gminach

Dokumentacja

Dokument PDF z opisem i instrukcją do systemu iGeoPlan / GeoDecyzje

Wytyczne dla planistów

Archiwum ZIP z wytycznymi dla planistów dot. przygotowania MPZP dla iGeoPlan oraz przykładowe dane

Aktualności


 • 2024-06-13
  Czy koniecznie jest wskazywanie w dokumentacji przetargowej wytycznych dla urbanistów przy zlecaniu tworzenia POG?

 • W związku z kierowanymi przez użytkowników systemu iGeoPlan pytaniami o wytyczne do opracowania planu ogólnego gminy informujemy:

  Nasze dotychczasowe wytyczne do iGeoPlanu dotyczą "starych" mpzp (posiadających rysunki rastrowe - załączniki graficzne w formacie GeoTiff), natomiast plan ogólny od początku będzie tworzony w całości w formie wektorowej w postaci pliku GML, którego struktura i sposób opracowania wynikają z odpowiednich rozporządzeń ws. planu ogólnego i schematu aplikacyjnego GML.

  Z naszej strony nie mamy dodatkowych wymagań - wykonawca powinien opracować POG zgodny z przepisami, a my na podstawie takiego pliku GML bezproblemowo umieścimy plan w serwisie e-mapa.

  W umowach podpisywanych z planistami można zatem umieścić odniesienia do następujących regulacji:

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 października 2023 r.
   zmieniające rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
  • https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/schematy-aplikacyjne
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2024 r.
   w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy
  dodatkowo:
  • ustawa z dnia 7 lipca 2023 r.
   o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r.
   w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów
  • https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/specyfikacja-danych (PROJEKT)

 • 2024-05-14
  Skargi do rad gmin - tym razem dotyczą przystapień do POG

 • W związku z kolejnym etapem nękania gmin przez "zatroskanych obywateli wnioskodawców" - tym razem znowu w postaci skargi do Rady Miasta/Gminy i zarzutu "oszustwa komputerowego" - informujemy:

  • zarzuty (jak zwykle) są absurdalne i tak powinny być traktowane;
  • przypominamy o poprzednich skargach na wójta/burmistrza/prezydenta, z których ŻADNA nie została rozpatrzona pozytywnie - 350 skarg zostało odrzuconych;
  • w skardze nie podano żadnych konkretów potwierdzających prezentowane tam tezy poza samym stwierdzeniem wnioskodawcy jakoby plik GML dla POG nie przechodził walidacji;
  • istnieje prawdopodobieństwo, że autor w ogóle nie przeprowadził żadnych walidacji dotyczących plików GML z danej gminy i masowo wysyła skargi "w ciemno" - poprzednie pisma z zarzutami dot. danych APP dla POG kierowano bowiem także do gmin, które nie miały w danym momencie podjętej uchwały o przystąpieniu do planu ogólnego;
  • walidacji plików mogą Państwo dokonać samodzielnie w jednym z bezpłatnych i ogólnodostępnych narzędzi:
  przykład walidacji na stronie FreeFormatter
  (Walidację należy przeprowadzić względem pliku ze schematem XSD w wersji 2.0 - dostępnego na stronie gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/schematy-aplikacyjne)
  Dzięki temu samodzielnie i obiektywnie mogą Państwo zweryfikować (nie)prawdziwość tez zawartych w skardze.

  • jednocześnie przypominamy, że walidator na stronie gov.pl nadal nie obsługuje zbiorów POG i schematu aplikacyjnego 2.0 - zachęcamy do kontaktu z Ministerstwem i wysyłania zapytań w sprawie terminu udostępnienia narzędzia dostosowanego do obowiązujących przepisów;
  • skarga powtarza wielokrotnie prostowane już fałszywe stwierdzenia o konieczności podpisywania pliku GML na etapie przystąpienia oraz obowiązku udostępnienia danych w terminie 30 dni od przystąpienia - po szczegóły odsyłamy do poprzednich wpisów na blogu
  • urząd nie ogranicza nikomu dostępu do danych przestrzennych - każdy na takich samych warunkach ma dostęp do danych, nie może jednak stanowić zarzutu fakt, że odbiorca nie posiada kompetencji/wiedzy/dobrej woli, by z danych potrafić właściwie skorzystać.

 • 2024-04-16
  Bezpłatne seminarium on-line: Zagospodarowanie przestrzenne – technologia eGmina w kontekście aktualnego stanu prawnego

 • 30 kwietnia organizujemy bezpłatne seminarium on-line pt.: 

  Zagospodarowanie przestrzenne – technologia eGmina
  w kontekście aktualnego stanu prawnego

  Seminarium będzie prowadzone przez zespół Geo-System odpowiedzialny za wdrażanie i obsługę tematów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 na platformie Zoom. Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 2 godziny.

  Podczas spotkania poruszymy następujące kwestie:

  1. Aktualny stan prawny i najnowsze informacje.
  2. Zmiany w funkcjonalności systemów eGmina.
  3. Informacja publiczna a tworzenie i udostępnianie zbiorów.

  Udział w seminarium jest bezpłatny, konieczna jest jedynie wcześniejsza rejestracja na wydarzenie. Formularz zapisów jest dostępny pod adresem:

  REJESTRACJA NA SEMINARIUM 

  Po rejestracji, każdy z uczestników otrzyma, na podany podczas rejestracji adres e-mail, automatyczną wiadomość z potwierdzeniem rejestracji wraz z szczegółami wydarzenia i linkiem do seminarium.

  Rejestracja na seminarium oznacza, że użytkownik zapoznał się i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptuje politykę prywatności dostępną na stronie https://polska.e-mapa.net/rodo/.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres geo-system@geo-system.com.pl.

Kontakt


E-mail
geo-systemgeo-system.com.pl
Telefon
22 847-35-80

Powered by w3.css